หน้าแรก
เกณฑ์การแข่งขัน
ลงทะเบียนโรงเรียน
สมัครแข่งขัน (ปิดการรับสมัคร)
การชำระเงิน
คณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน
ขั้นตอนการเข้าแข่งขัน
แผนผังที่ตั้ง K-TECH
ข้อมูลที่พัก
แผนผังห้องสอบ
ตารางแข่งขัน


สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 - 11 กุมภาพันธ์ 2556

เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าสอบ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556

(ถ้ามีผู้สมัครน้อยกว่า 5 วิทยาลัยไม่จัดแข่งขัน)

โอนเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง e-mail ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

ตรวจสอบตารางแข่งขัน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

ดูข้อมูลแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ และการประกวด ได้ที่ www.tbc-kk.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)
เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105