หน้าแรก
เกณฑ์การแข่งขัน
ลงทะเบียนโรงเรียน
สมัครแข่งขัน (ปิดการรับสมัคร)
การชำระเงิน
คณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน
ขั้นตอนการเข้าแข่งขัน
แผนผังที่ตั้ง K-TECH
ข้อมูลที่พัก
แผนผังห้องสอบ
ตารางแข่งขัน


 

ผู้ประสานงานแต่ละสาขาวิชา

ติดต่อประสานงาน สาขาต่างๆ
  ระเบียบการแข่งขัน สาขาช่างไฟฟ้า
การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
เครื่องทำความเย็น
การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร (ปรับปรุง 31 ม.ค. 56)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
   
  ระเบียบการแข่งขัน สาขาเทคนิคพื้นฐาน
การเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์
งานช่างปรับ (ปรับปรุง 31 ม.ค. 56)
   
  ระเบียบการแข่งขัน สาขาอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องรับ AM
เครื่องเสียง (ปรับปรุง 4 ก.พ. 56)
วงจรดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   
  ระเบียบการแข่งขัน สาขาช่างยนต์
การควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เครื่องยนเล็ก
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด
งานปรับอากาศยานยนต์
จักรยานยนต์
ไฟฟ้ารถยนต์
   
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)
เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105