หน้าแรก
เกณฑ์การแข่งขัน
ลงทะเบียนโรงเรียน
สมัครแข่งขัน (ปิดการรับสมัคร)
การชำระเงิน
คณะกรรมการ/ผู้ประสานงาน
ขั้นตอนการเข้าแข่งขัน
แผนผังที่ตั้ง K-TECH
ข้อมูลที่พัก
แผนผังห้องสอบ
ตารางแข่งขัน
สมัครสมาชิก
(1 สถาบัน สมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น)
ชื่อสถาบัน
ที่อยู่
จังหวัด
อาจารย์ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
E-mail
Password

** กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่มสมัครสมาชิก **
** 1 สถาบัน สมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น **วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)
เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105